Në Ditën e Tokës, me nxënës të dy shkollave 9-vjeçare të qytetit,nismëtarë të mbjelljes së luleve në qendër të qytetit.
Rriten me dëshirën e mirë për të kontribuar për një mjedis të pastër,të gjelbër e të lulëzuar!
AlbaniaUSA