Njoftim per konsultim publik (Qyteti i Delvines, data 08.10.2021, ora 11.00, salla e kinoteatrit)

Titulli: Mbledhja e rekomandimeve per prioritetet e komunitetit per projekt buxhetin afatmesem 2022 – 2024
Propozuesi: Projekt akti eshte propozuar nga Kryetarja e Bashkise, znj. Majlinda Qilimi.
Sqarime per projekt aktin: Relacioni sqarues i projekt aktit percakton arsyet e paraqitura nga propozuesi i projekt aktit te cilat ne menyre te permbledhur jane:
– Nevojat e komunitetit per permiresimin e sherbimeve publike bazuar ne buxhetin 22-24
Kalendari i konsultimit: Konsultimi publik do te realizohet në Qytetin e Delvines, data 08.10.2021, ora 11.00, salla e kinoteatrit.
Banorët do të kenë mundësi të konsultojnë dokumentat në lidhje me çështjet për diskutim në linkun e mëposhtëm:
https://buxheti.info/new/Planifikimi/Home/35055

Pjesemarres:
– Nga ana e Bashkise dhe e keshillit bashkiak: Kryetari i Komisionit te Ekonomise dhe Finances te Keshillit te Bashkise, Kryetarja e bashkise, Koordinatori per Njoftimin dhe Konsultimin Publik, Zyra e Finances se bashkise, Keshilltare.

– Nga komuniteti: Banorët e qytetit te Delvines dhe Njesise administrative Vergo, grupe biznesi si dhe organizata jo fitimprurese.
– Forma e konsultimit: Takim publik

 

Shkarko njoftimin e plotë

AlbaniaUSA