Ka lindur në Delvinë.

Shkollën e mesme e ka mbaruar në Delvinë.

Ka mbaruar Universitetin Luarasi, Fakultetin Juridik.

Ka bërë master shkencor të nivelit të dytë.

Eshtë e pajisur me lishencë avokati.

Ka ushtruar profesionin e juristit në sherbimin e provës si dhe atë të përmbaruesit.

Tani është drejtor ekzekutiv në Drejtorinë e Përmbarimit në Gjirokastër.

Eshtë njohës i mirë i gjuhës angleze.

Gjendja civile i martuar me një fëmijë

AlbaniaUSA