Ka lindur në Delvinë.

Shkollën e mesme e ka mbaruar në Delvinë.

Ka mbaruar Universitetin …

Ka bërë master shkencor ne…

Eshtë e pajisur me lishencë …

Ka ushtruar profesionin e …

Eshtë njohëse e mirë e gjuhës …

Gjendja civile e martuar me dy fëmijë.

AlbaniaUSA