Vergo
Vijon puna për pastrimin dhe vënien në funksion te kanaleve vaditëse.
Mbajmë premtimet dhe plotësojmë kërkesat e fermerëve duke i nxitur ata të mbjellin kultura të ndryshme bujqësore.
AlbaniaUSA