Aksioni i sotëm i pastrimit u krye në lagjen “Lejla Malo”
Punonjes të administratës së Bashkisë Delvinë iu bashkangjitën punonjësve të Njësisë së Shërbimeve
jo vetëm për të ripastruar zonën përgjatë kalasë së qytetit,
por edhe për të dhënë mesazhin e një qyteti që duhet mbajtur pastër nga të gjithë.

AlbaniaUSA